Opera 29 [Mobil-Masaüstü] kararlı sürüm yayınlandı..

Opera Klavye Kısayolları

Yazan: Mağruf Çolakoğlu | 27 Eylül 2011 | Kısayol Klavye Opera

Opera Tarayıcı’yı kullanmak için sadece klavyenizin yeterli olduğunu biliyor muydunuz. Bugün sizlere tüm klavye kısayollarını tanıtmak istiyoruz. İhtiyacınız olan sadece Opera Tarayıcı ve çalışan bir klavye :)

 

Standart tuşlar

 

Hareket

Bir satır yukarı gider
Bir satır aşağı gider
Bir karakter sağa gider
Bir karakter sola gider
Bir tam ekran yukarı gider
 • Page Up
 • Shift + Space
Bir tam ekran aşağı gider
 • Page Down
 • Space
Bir tam ekran sola gider Ctrl + Page Up
Bir tam ekran sağa gider Ctrl + Page Down
En üste gider Home
En alta gider End

 

Odaklama

Aktif içerikteki sonrakine odaklanır Tab
Aktif içerikte öncekine odaklanır Shift + Tab
Etkinleştirir Enter
İçerikten çıkar ya da iptal eder Esc
İçerik menüsünü(sağ tıklama) gösterir Shift + F10
Özellikler penceresini gösterir Alt + Enter

 

Sistem tuşları

Dosya açar Ctrl + O
Sayfanın bir kopyasını kaydeder Ctrl + S
Sayfayı yazdırır Ctrl + P
Opera’yı gizler Ctrl + Alt + Shift + H

 

Yazı tuşları

 

Düzenleme

Son değişikliği geri alır Ctrl + Z
Son değişikliği yeniden yapar
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Seçimi panoya kopyalar
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Seçimi panoya taşır
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Panoyu yapıştırır
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Seçilen yazıyı “Notlar” paneline kopyalar Ctrl + Shift + C
Tümünü seçer Ctrl + A

Seçimi siler (ya da imlecin

sağındaki karakteri siler)

Delete

Seçimi siler (ya da imlecin

solundaki karakteri siler)

Backspace
Yazı stilini kalın yapar Ctrl + B
Yazı stilini eğik yapar Ctrl + I
Yazı stilini altı çizili yapar Ctrl + U
Hexi Unicode’a çevirir Ctrl + Shift + X

 

Arama

Yazıyı arar Ctrl + F
Bulunan sonraki yazıya gider
 • Ctrl + G
 • F3
Bulunan önceki yazıya gider
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3

Sayfada yazı arar

(sayfaya odaklanmak için önce F9a basın)

 • (sayısal) /
 • . (nokta)

Sayfadaki bağlantıların yazılarında arar

(sayfaya odaklanmak için önce F9a basın)

 • Shift + (sayısal) /
 • , (virgül)

 

Yükleme tuşları

 

Erişim

Ana sayfaya gider
 • Ctrl + Space
 • Alt + Home
Web adresi girer F2
Geçerli ya da yeni sekmede yapıştır ve gider Ctrl + Shift + V
Hızlı erişim Ctrl + 0-9
Yer imine hızlı erişim için takma ad girer Shift + F2
Sayfa adresini yeni yer imi olarak kaydeder Ctrl + D
Aktif yer imi klasörüne yeni yer imi olarak kaydeder Ctrl + Shift + D

 

Aktarım

Sayfayı yeniler(en yeni biçimini alır)
 • Ctrl + R
 • F5
Seçilen çerçeveyi yeniler
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Yüklemeyi durdurur Esc
Geçerli sesli okumayı iptal eder Esc

 

Gezinti tuşları

 

Geçmiş

Geçmişte sonraki sayfaya gider
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
 • Shift + scroll wheel up
Geçmişte önceki sayfaya gider
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
 • Shift + scroll wheel down
Hızlı ileri
 • Shift + Backspace
 • Space

 

Site gezintisi

Herhangi bir web adresinin(örneğin bir alt dizin) son parçasını kaldırmak için adresi yazın ve Ctrl + Backspace tuşlarına basın.

 

Görünüm modları

Baskı önizleme (açar/kapatır) Ctrl + Shift + P
Gezinti için tüm ekranı kullanır F11
“Genişliğe uydur”ı açar/kapatır Ctrl + F11

 

Kaynak kodu

Sayfanın kaynak kodunu gösterir Ctrl + U
Aktif çerçevenin kaynak kodunu gösterir Ctrl + Shift + U

Aktif sayfanın ya da sekmenin kaynak

kodunu onaylatır

Ctrl + Alt + Shift + U

 

Geliştirici araçları

Geliştirici aracını açar Ctrl + Shift + I

 

Yakınlaştırma

%’lik ölçüyle 10’ar 10’ar adımlarla sayfaya yakınlaşır
 • Artı
 • Ctrl + Artı
%’lik ölçüyle 10’ar 10’ar adımlarla sayfadan uzaklaşır
 • Eksi
 • Ctrl + Eksi
Yakınlaştırmayı 100%’e geri getirir
 • *
 • Ctrl + 0

 

Bağlantı tuşları

Sayfadaki sonraki bağlantıyı seçer Ctrl + ↓
Sayfadaki önceki bağlantıyı seçer Ctrl + ↑
Seçilen bağlantıyı izler Enter
Seçilen bağlantıyı yeni sekmede açar Shift + Enter
Seçilen bağlantıyı arkaplanda yeni bir sekmede açar Ctrl + Shift + Enter
Bağlantı hedefini kaydeder (belge ya da resim gibi) Ctrl + Shift + S

 

Mekansal gezinti tuşları

Form elementleri ve bağlantılar arasında dolaşır Shift + ← ↑ → ↓
Yön tuşlarının Shift tuşuryla kombinasyonları istenilen yerel bağlantılara ve form elementlerine ulaşmanın en hızlı yoludur.

 

Forum tuşları

Parola sihirbazını kullanarak formu kendiliğinden doldurur Ctrl + Enter
Formdaki sonraki elemente gider Tab
Formdaki önceki elemente gider Shift + Tab
Form elementini seçer
 • Space
 • Enter

 

Erişim tuşları

HTML erişim tuşlarını açar/kapatır Shift + Esc
HTML erişim tuşuna erişir A-Z ve 0-9
Sayfada erişim tuşları etkinse bu tuşlar sayfaya özeldir.

 

Sayfa tuşları: temel

Yeni bir sekme açar Ctrl + T
Aktif sekmeyi kapatır
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Kapatılan sekmeyi geri alır Ctrl + Shift + T

 

Uygulama penceresi

Yeni bir uygulama penceresi açar Ctrl + N
Uygulama penceresini kapatır
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

 

Sekme tuşları: değişme

Sonraki sekmeye gider(Son kullanım sırası varsayılandır) Ctrl + Tab
Önceki sekmeye gider(Son kullanım sırası varsayılandır) Ctrl + Shift + Tab
Sekme çubuğundaki önceki sekmeye gider Ctrl + Shift + F6
Sekme çubuğundaki sonraki sekmeye gider Ctrl + F6

 

Panel tuşları: etkinleştirme

Son aktif panel ile birlikte seçim bölmesiyle

paneli açar/kapatır

F4
Son aktif paneli açar/kapatır Shift + F4
Klavyeli gezinti için panelleri etkinleştirir F7
Paneldeki tüm klasörleri/görünümleri genişletir Shift + →
Paneldeki tüm klasörleri/görünümleri daraltır Shift + ←
“Arama” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 1
“Yer imleri” panelini açar/kapatır
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
“E-posta” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 3
“Kişiler” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 4
“Sohbet” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 5
“Notlar” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 6
“İndirmeler” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 7
“Geçmiş” panelini açar/kapatır
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
“Bağlantılar” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 9
“Pencereler” panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 0

 

Panel tuşları: hareketler

Yer imleri

Yer imini açar Enter
Yer imini yeni sekmede açar Shift + Enter
Yer imini arkaplanda yeni sekmede açar Ctrl + Shift + Enter

 

E-posta

Seçilen görünümdeki tüm e-postaları okundu olarak işaretler Ctrl + Shift + A

 

Kişiler

Kişi ile aranızdaki mesajları gösterir Enter
Kişiye mesaj yazar Shift + Enter

 

İndirmeler

Aktarılmış dosyayı açar Enter

 

Tercihler

Tercihlerinizi düzenler
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
En popüler tercihlere hızlıca düzenlemenizi sağlar F12
Tarayıcı görünümünü düzenler Shift + F12

 

Odaklama tuşları

Web sayfasına odaklanır (klavyeli gezintiyi etkinleştirmek için) F9
Adres alanına odaklanır
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Arama alanına odaklanır Ctrl + E
Kişisel çubuğa odaklanır (sadece arama alanlarınız varken) Shift + F7
Sayfaya odaklanır ve adres alanındaki adresi özgün durumuna geri getirir Esc

 

Sayfa düzenleyici

Yer imlerini yönetir
 • Ctrl + Shift + B
İndirmeleri yönetir
 • Ctrl + J
Geçmişi yönetir
 • Ctrl + Shift + H
Bağlantıları yönetir Ctrl + Shift + L

 

E-posta tuşları: okuma ve gönderme

Temel

E-postaları denetler Ctrl + K
Yeni mesaj yazar Ctrl + M
Mesaja dosya ekler Ctrl + O
Kuyruktaki mesajları posta sunucusuna gönderir Ctrl + Shift + K
Yazılan postayı gönderir
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

 

Gezinti

Sonraki mesaja gider J
Önceki mesaja gider U
Sonraki okunmayan mesaja gider
 • H
 • Shift + J
Önceki okunmayan mesaja gider
 • Y
 • Shift + U
Bir ekran boyu yukarı gider Shift + Space
Bir ekran boyu aşağı gider, sonra okunmamışsa gider Space
Mesaj gövdesinde yukarı kayar (eğer mesaj listesine odaklanılmışsa) Alt + ↑
Mesaj gövdesinde aşağı kayar (eğer mesaj listesine odaklanılmışsa) Alt + ↓
Mesaj listesine odaklanır F8
Mesaja odaklanır F9

 

Başlıklar

Tüm başlıkları genişletir Shift + →
Tüm başlıkları daraltır Shift + ←
Tüm başlıkları okundu olarak işaretler M
Bağlığı okundu olarak işaretler, sonraki okunmamışa gider N

 

E-posta tuşları: yönetim

İşaretleme

Seçilen postayı okundu olarak işaretler K
Seçilen postayı okundu olarak işaretler ve sonraki okunmamış e-postaya gider G
Seçilen postayı okundu olarak işaretler ve önceki okunmamış e-postaya gider T
Seçilen postayı okunmadı olarak işaretler Shift + K
Aktif görünümdeki tüm mesajları okundu olarak işaretler Ctrl + Shift + A
Seçilen postayı çöp kutusuna taşır Delete
Seçilen postayı çöp kutusuna taşımadan kalıcı olarak siler Shift + Delete

 

Yanıtlama

Postayı yanıtlar R
Gönderen hariç postanın tüm alıcılarına yanıt gönderir Shift + R
Postayı iletir F
Postayı yönlendirir D
Postayı düzenlemeye deam eder (Drafts, Outbox, and Sent views) Enter
“Hızlı cevap” alanına odaklanır
 • Q
 • Shift + F9

 

Dağıtım

Göndericinin adresini yeni kişi olarak kaydeder A
Ekleri kaydeder Shift + S
Postayı etiketler (örneğin önemli ya da komik) L, 1-7
Göndericiyle aranızdaki tüm postaları gösterir E
Raw posta bilgisini panoya kopyalar C

 

Görünüm

Posta gövdesi ve posta listesi görünümünü değiştirir I

 

Sohbet tuşları

Sohbet sunucusundaki kullanılabilen odaları listeler ve indirir Ctrl + Shift + J
Sohbet girdi alanına odaklanır Shift + F9

 

Yardım tuşları

Opera’nın yardım penceresini açar F1
Yardım sayfası görüntülenirken arama yapar Ctrl + F

 

Tek tuş kısayolları

Opera 9.2 ve önceki sürümlerde varsayılan olarak kullanılan aşağıdaki tek tuş klavye kısayolları Opera 9.5’de aktif değildir. Bu kısayolları tekrar aktifleştirmek için Tercihler > Gelişmiş > Kısayollardaki “Tek tuşlu kısayolları etkinleştirin” kutusunu işaretleyin.

İşlev Kısayolu
Sekme çubuğunda önceki sekmeye gider 1
Sekme çubuğunda sonraki sekmeye gider 2
Sayfadaki sekmeler arasında dolaşır 3 ve Shift + 3
Sekmeyi küçültür 4
Sekmeyi geri alır/büyültür 5
Yakınlaştırma oranını 100%e geri getirir 6
100% miktarda sayfadan uzaklaşır 7
100% miktarda sayfaya yaklaşır 8
10% miktarda sayfadan uzaklaşır 9
10% miktarda sayfaya yaklaşır 0
Sayfadaki bağlantılar arasında dolaşır A ve Q
Sayfadaki başlıklar arasında dolaşır S ve W
Sayfadaki elementler arasında dolaşır D ve E
Yetkili modu ve kullanıcı modu arasında geçir yapar Shift + G
Adres çubuğundaki geçmiş ile ilgili açılır menüyü açar H
Tüm resimleri yükler ve gösterir I
Resim yüklemeyi açar/kapatır Shift + I
Seçilen yazıyı okur V
İleri X
Hızlı ileri Shift + X
Geri Z
Hızlı geri Shift + Z

Daha fazla bilgi

 

.:Tüm klavye kısayollarını ayrıca Türkçe Yardım sayfalarında da bulabilirsiniz:.

Vivaldi Türkiye sitesi
 • Anonim

  Güzel olmuş :)

 • Misafir

  laptopda çok iyi oluyor bu kısayollar.

 • ismail özev

  browser çok hızlı teşekkürü hak ediyor Opera ancak ben travian oyuncusuyum geçen sene istediğim kadar sekme açıp asker seçtikten sonra sağ tıklayıp [Ctrl]tuşunu sabit tutup [Tab] tuşuyla sekmelerde gezip [enter] tuşuyla 1 saniye içinde 6 tane sıralı saldırı gönderebiliyordum değişen operada bunu nasıl yapabilirim şimdiden teşekkür ederim.