Opera Software
 1. Araç Çubukları
 2. Menüler
 3. Paneller
 4. Hızlı Erişim
 5. Yer İmleri
 6. Bileşenler
 7. Notlar
 8. Opera Link
 9. İçerik engelleme
 10. Sahtekarlık Koruması
 11. BitTorrent
 12. İzleme modları
 13. Geliştirici araçlar
 14. Tercihler
 15. Gelişmiş ayarlar
 16. Temalar
 17. Klavye kısayolları
 18. Fare kullınımı
 19. Ses kullanımı
 20. E-posta ve haberler
 21. Bildirimler
 22. Sohbet
 23. Açıklamalar
 24. Operada Yedekleme

Kısayollar

Slayt geçişi için Page Down ve Page Up düğmelerine basın.

Klavye kullanarak biraz daha hızlı sörf yapabilirsiniz. Bu sayfada kullanabileceğiniz klavye kısayolları hakkında açıklamalar bulabilirsiniz. Bazı işlemler birden fazla kısayolla yapılabilmektedir, size en uygununu bulup kullanabilirsiniz.

Klavye kısayolları Opera 9.2den sonra çok değişti. Tercihler > Gelişmiş > Kısayollardaki "Opera 9.2 Compatible" klavye kısayolunu kullanmayı seçerseniz eski kısayolları kullanabilirsiniz. "Tek tuşlu kısayolları etkinleştir" kutucuğunu işaretleyerek daha fazla kısayolu, popüler tek tuşlu kısayollarını, etkinleştirebilirsiniz ancak bu riskli bir yaklaşımdır.

İpucu: Alt Gr tuşuna basmak ile Ctrl+Alta basmak aynıdır.

Standart tuşlar

Hareket

Bir satır yukarı gider
Bir satır aşağı gider
Bir karakter sağa gider
Bir karakter sola gider
Bir tam ekran yukarı gider
 • Page Up
 • Shift + Space
Bir tam ekran aşağı gider
 • Page Down
 • Space
Bir tam ekran sola gider Ctrl + Page Up
Bir tam ekran sağa gider Ctrl + Page Down
En üste gider Home
En alta gider End

Odaklama

Aktif içerikteki sonrakine odaklanır Tab
Aktif içerikte öncekine odaklanır Shift + Tab
Etkinleştirir Enter
İçerikten çıkar ya da iptal eder Esc
İçerik menüsünü(sağ tıklama) gösterir Shift + F10
Özellikler penceresini gösterir Alt + Enter

Sistem tuşları

Dosya açar Ctrl + O
Sayfanın bir kopyasını kaydeder Ctrl + S
Sayfayı yazdırır Ctrl + P
Opera'yı gizler Ctrl + Alt + Shift + H

Yazı tuşları

Düzenleme

Son değişikliği geri alır Ctrl + Z
Son değişikliği yeniden yapar
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Seçimi panoya kopyalar
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Seçimi panoya taşır
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Panoyu yapıştırır
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Seçilen yazıyı "Notlar" paneline kopyalar Ctrl + Shift + C
Tümünü seçer Ctrl + A
Seçimi siler (ya da imlecin sağındaki karakteri siler) Delete
Seçimi siler (ya da imlecin solundaki karakteri siler) Backspace
Yazı stilini kalın yapar Ctrl + B
Yazı stilini eğik yapar Ctrl + I
Yazı stilini altı çizili yapar Ctrl + U
Hexi Unicode'a çevirir Ctrl + Shift + X

Arama

Yazıyı arar Ctrl + F
Bulunan sonraki yazıya gider
 • Ctrl + G
 • F3
Bulunan önceki yazıya gider
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Sayfada yazı arar (sayfaya odaklanmak için önce F9a basın)
 • (sayısal) /
 • . (nokta)
Sayfadaki bağlantıların yazılarında arar (sayfaya odaklanmak için önce F9a basın)
 • Shift + (sayısal) /
 • , (virgül)

Yükleme tuşları

Erişim

Ana sayfaya gider
 • Ctrl + Space
 • Alt + Home
Web adresi girer F2
Geçerli ya da yeni sekmede yapıştır ve gider Ctrl + Shift + V
Hızlı erişim Ctrl + 0-9
Yer imine hızlı erişim için takma ad girer Shift + F2
Sayfa adresini yeni yer imi olarak kaydeder Ctrl + D
Aktif yer imi klasörüne yeni yer imi olarak kaydeder Ctrl + Shift + D

Aktarım

Sayfayı yeniler(en yeni biçimini alır)
 • Ctrl + R
 • F5
Seçilen çerçeveyi yeniler
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Yüklemeyi durdurur Esc
Geçerli sesli okumayı iptal eder Esc

Gezinti tuşları

Geçmiş

Geçmişte sonraki sayfaya gider
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
 • Shift + scroll wheel up
Geçmişte önceki sayfaya gider
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
 • Shift + scroll wheel down
Hızlı ileri
 • Shift + Backspace
 • Space

Site gezintisi

Herhangi bir web adresinin(örneğin bir alt dizin) son parçasını kaldırmak için adresi yazın ve Ctrl + Backspace tuşlarına basın.

Görünüm modları

Baskı önizleme (açar/kapatır) Ctrl + Shift + P
Gezinti için tüm ekranı kullanır F11
"Genişliğe uydur"ı açar/kapatır Ctrl + F11

Kaynak kodu

Sayfanın kaynak kodunu gösterir Ctrl + U
Aktif çerçevenin kaynak kodunu gösterir Ctrl + Shift + U
Aktif sayfanın ya da sekmenin kaynak kodunu onaylatır Ctrl + Alt + Shift + U

Geliştirici araçları

Geliştirici aracını açar Ctrl + Shift + I

Yakınlaştırma

%'lik ölçüyle 10'ar 10'ar adımlarla sayfaya yakınlaşır
 • Artı
 • Ctrl + Artı
%'lik ölçüyle 10'ar 10'ar adımlarla sayfadan uzaklaşır
 • Eksi
 • Ctrl + Eksi
Yakınlaştırmayı 100%'e geri getirir
 • *
 • Ctrl + 0
Sayfadaki sonraki bağlantıyı seçer Ctrl + ↓
Sayfadaki önceki bağlantıyı seçer Ctrl + ↑
Seçilen bağlantıyı izler Enter
Seçilen bağlantıyı yeni sekmede açar Shift + Enter
Seçilen bağlantıyı arkaplanda yeni bir sekmede açar Ctrl + Shift + Enter
Bağlantı hedefini kaydeder (belge ya da resim gibi) Ctrl + Shift + S

Mekansal gezinti tuşları

Form elementleri ve bağlantılar arasında dolaşır Shift + ← ↑ → ↓

İpucu: Yön tuşlarının Shift tuşuryla kombinasyonları istenilen yerel bağlantılara ve form elementlerine ulaşmanın en hızlı yoludur.

Forum tuşları

Parola sihirbazını kullanarak formu kendiliğinden doldurur Ctrl + Enter
Formdaki sonraki elemente gider Tab
Formdaki önceki elemente gider Shift + Tab
Form elementini seçer
 • Space
 • Enter

Erişim tuşları

Sayfada erişim tuşları etkinse bu tuşlar sayfaya özeldir.

HTML erişim tuşlarını açar/kapatır Shift + Esc
HTML erişim tuşuna erişir A-Z ve 0-9

Sayfa tuşları: temel

Yeni bir sekme açar Ctrl + T
Aktif sekmeyi kapatır
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Kapatılan sekmeyi geri alır Ctrl + Shift + T

Uygulama penceresi

Yeni bir uygulama penceresi açar Ctrl + N
Uygulama penceresini kapatır
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Sekme tuşları: değişme

Sonraki sekmeye gider(Son kullanım sırası varsayılandır) Ctrl + Tab
Önceki sekmeye gider(Son kullanım sırası varsayılandır) Ctrl + Shift + Tab
Sekme çubuğundaki önceki sekmeye gider Ctrl + Shift + F6
Sekme çubuğundaki sonraki sekmeye gider Ctrl + F6

Panel tuşları: etkinleştirme

Son aktif panel ile birlikte seçim bölmesiyle paneli açar/kapatır F4
Son aktif paneli açar/kapatır Shift + F4
Klavyeli gezinti için panelleri etkinleştirir F7
Paneldeki tüm klasörleri/görünümleri genişletir Shift + →
Paneldeki tüm klasörleri/görünümleri daraltır Shift + ←
"Arama" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 1
"Yer imleri" panelini açar/kapatır
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
"E-posta" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 3
"Kişiler" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 4
"Sohbet" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 5
"Notlar" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 6
"İndirmeler" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 7
"Geçmiş" panelini açar/kapatır
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
"Bağlantılar" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 9
"Pencereler" panelini açar/kapatır Ctrl + Shift + 0

Panel tuşları: hareketler

Yer imleri

Yer imini açar Enter
Yer imini yeni sekmede açar Shift + Enter
Yer imini arkaplanda yeni sekmede açar Ctrl + Shift + Enter

E-posta

Seçilen görünümdeki tüm e-postaları okundu olarak işaretler Ctrl + Shift + A

Kişiler

Kişi ile aranızdaki mesajları gösterir Enter
Kişiye mesaj yazar Shift + Enter

İndirmeler

Aktarılmış dosyayı açar Enter

Tercihler

Tercihlerinizi düzenler
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
En popüler tercihlere hızlıca düzenlemenizi sağlar F12
Tarayıcı görünümünü düzenler Shift + F12

Odaklama tuşları

Web sayfasına odaklanır (klavyeli gezintiyi etkinleştirmek için) F9
Adres alanına odaklanır
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Arama alanına odaklanır Ctrl + E
Kişisel çubuğa odaklanır (sadece arama alanlarınız varken) Shift + F7
Sayfaya odaklanır ve adres alanındaki adresi özgün durumuna geri getirir Esc

Sayfa düzenleyici

Yer imlerini yönetir
 • Ctrl + Shift + B
İndirmeleri yönetir
 • Ctrl + J
Geçmişi yönetir
 • Ctrl + Shift + H
Bağlantıları yönetir Ctrl + Shift + L

E-posta tuşları: okuma ve gönderme

Temel

E-postaları denetler Ctrl + K
Yeni mesaj yazar Ctrl + M
Mesaja dosya ekler Ctrl + O
Kuyruktaki mesajları posta sunucusuna gönderir Ctrl + Shift + K
Yazılan postayı gönderir
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Gezinti

Sonraki mesaja gider J
Önceki mesaja gider U
Sonraki okunmayan mesaja gider
 • H
 • Shift + J
Önceki okunmayan mesaja gider
 • Y
 • Shift + U
Bir ekran boyu yukarı gider Shift + Space
Bir ekran boyu aşağı gider, sonra okunmamışsa gider Space
Mesaj gövdesinde yukarı kayar (eğer mesaj listesine odaklanılmışsa) Alt + ↑
Mesaj gövdesinde aşağı kayar (eğer mesaj listesine odaklanılmışsa) Alt + ↓
Mesaj listesine odaklanır F8
Mesaja odaklanır F9

Başlıklar

Tüm başlıkları genişletir Shift + →
Tüm başlıkları daraltır Shift + ←
Tüm başlıkları okundu olarak işaretler M
Bağlığı okundu olarak işaretler, sonraki okunmamışa gider N

E-posta tuşları: yönetim

İşaretleme

Seçilen postayı okundu olarak işaretler K
Seçilen postayı okundu olarak işaretler ve sonraki okunmamış e-postaya gider G
Seçilen postayı okundu olarak işaretler ve önceki okunmamış e-postaya gider T
Seçilen postayı okunmadı olarak işaretler Shift + K
Aktif görünümdeki tüm mesajları okundu olarak işaretler Ctrl + Shift + A
Seçilen postayı çöp kutusuna taşır Delete
Seçilen postayı çöp kutusuna taşımadan kalıcı olarak siler Shift + Delete

Yanıtlama

Postayı yanıtlar R
Gönderen hariç postanın tüm alıcılarına yanıt gönderir Shift + R
Postayı iletir F
Postayı yönlendirir D
Postayı düzenlemeye deam eder (Drafts, Outbox, and Sent views) Enter
"Hızlı cevap" alanına odaklanır
 • Q
 • Shift + F9

Dağıtım

Göndericinin adresini yeni kişi olarak kaydeder A
Ekleri kaydeder Shift + S
Postayı etiketler (örneğin önemli ya da komik) L, 1-7
Göndericiyle aranızdaki tüm postaları gösterir E
Raw posta bilgisini panoya kopyalar C

Görünüm

Posta gövdesi ve posta listesi görünümünü değiştirir I

Sohbet tuşları

Sohbet sunucusundaki kullanılabilen odaları listeler ve indirir Ctrl + Shift + J
Sohbet girdi alanına odaklanır Shift + F9

Yardım tuşları

Opera'nın yardım penceresini açar F1
Yardım sayfası görüntülenirken arama yapar Ctrl + F

Daha fazla bilgi

Klavye kullanımı hakkında daha fazlasını öğrenin(ing).

Tek tuş kısayolları

Opera 9.2 ve önceki sürümlerde varsayılan olarak kullanılan aşağıdaki tek tuş klavye kısayolları Opera 9.5'de aktif değildir. Bu kısayolları tekrar aktifleştirmek için Tercihler > Gelişmiş > Kısayollardaki "Tek tuşlu kısayolları etkinleştirin" kutusunu işaretleyin.

İşlev Kısayolu
Sekme çubuğunda önceki sekmeye gider 1
Sekme çubuğunda sonraki sekmeye gider 2
Sayfadaki sekmeler arasında dolaşır 3 ve Shift + 3
Sekmeyi küçültür 4
Sekmeyi geri alır/büyültür 5
Yakınlaştırma oranını 100%e geri getirir 6
100% miktarda sayfadan uzaklaşır 7
100% miktarda sayfaya yaklaşır 8
10% miktarda sayfadan uzaklaşır 9
10% miktarda sayfaya yaklaşır 0
Sayfadaki bağlantılar arasında dolaşır A ve Q
Sayfadaki başlıklar arasında dolaşır S ve W
Sayfadaki elementler arasında dolaşır D ve E
Yetkili modu ve kullanıcı modu arasında geçir yapar Shift + G
Adres çubuğundaki geçmiş ile ilgili açılır menüyü açar H
Tüm resimleri yükler ve gösterir I
Resim yüklemeyi açar/kapatır Shift + I
Seçilen yazıyı okur V
İleri X
Hızlı ileri Shift + X
Geri Z
Hızlı geri Shift + Z